Jednym z dostępnych sposobów rozliczania podatku dochodowego jest możliwość rozliczania się przez osoby fizyczne na zasadach ogólnych zwanych również skalą podatkową.

Progi podatkowe w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą tyle samo co w roku ubiegłym. Nowością jest występujący w tym roku trzeci próg podatkowy, czyli:

  • pierwszy próg podatkowy – 18%,
  • drugi próg podatkowy – 32%,
  • trzeci próg podatkowy – 4% (danina solidarnościowa).

Pierwszy próg podatkowy.

Pierwszy próg podatkowy w wysokość 18% dotyczy osób, które w roku podatkowym osiągnęły dochód w wysokości nie przekraczającej kwoty 85 528 zł.

Drugi próg podatkowy.

Drugi próg podatkowy w wysokości 32% dotyczy osób, których dochody w roku podatkowym przekroczyły kwotę 85 528 zł. W tym przypadku zaznaczyć należy, że stawką 32% objęta jest tylko ta część dochodu, która przekroczyła kwotę 85 528 złotych, czyli pierwszy próg podatkowy.

Przykład: Pan Kowalski w roku podatkowym uzyskał dochód w wysokości 120 000 zł. W takim przypadku podatek, który Pan Kowalski zobowiązany jest uiścić fiskusowi obliczamy za pomocą dwóch progów podatkowych. Do kwoty 85 528 zł obowiązuje 18% próg podatkowych. 85 528 złotych x 18% = 15 528 złotych. Pozostała kwota jest oprocentowana 32% podatkiem, czyli 34 472 złote x 32% = 11 031,04 złote. W sumie wysokość podatku, który Pan Kowalski zobowiązany jest uiścić do Urzędu Skarbowego wynosi 26 559,04 złote.

Trzeci próg podatkowy – danina solidarnościowa.

Osoby, których roczny dochód przekroczy 1 000 000 złotych zobowiązane są zapłacić 4% podatek od kwoty przekraczającą 1 000 000 złotych. Ważny jest fakt, że opodatkowanie w trzecim progu może objąć dochody pochodzące z rożnych źródeł. W tym przypadku do dochodu wliczają się również źródła dochodu, które nie są opodatkowane według skali podatkowej.

Kwota wolna od  podatku – zmiany.

Kwota dochodu wolna od podatku to jeden z elementów systemu podatkowego, który określa kwotę dochodu zwolnioną od obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota ta ustalona jest za pomocą ustawy i w 2019 roku wynosi 8000 złotych. W celu przypomnienia kwota ta w ubiegłym roku wynosiła 6600 złotych. Należy pamiętać również o tym, że nawet jeśli kwota wolna od podatku nie została przekroczona to do podatnika należy obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego – PIT.

Kwota dochodu wolna od podatku bezpośrednio wpływa na kwotę zmniejszającą podatek, którą uwzględnia się w rocznym zeznaniu podatkowym. W roku 2019 kwoty te uzależniane są od wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika i przedstawiają się w następujący sposób:

  • 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł)/5000zł – dla podstawy obliczenia podatku powyżej  8000 złotych a niżej, niż 13000 złotych;
  • 556,02 złotych – dla podstawy obliczenia podatku wyże od 13000 złotych i nieprzekraczającej kwoty 85 528 złotych;
  • 556,02 złote pomniejszone o kwotę obleczoną według wzoru: 556,02 złote x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 złotych) / 41 472 złote – dla podstawy obliczenia podatku wyższe od 85 528 złotych i nie przekraczające kwoty 127 000 złotych.